نمایش 1–12 از 45 نتیجه

یو پی اس آنلاین FR-11-10000 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۱۰۰۰۰/۷۰۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: External شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین FR-11-15000 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۱۵۰۰۰/۱۰۵۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: External شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین FR-11-5000 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۵۰۰۰/۳۵۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: External شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین FR-11-5000 VA باتری داخلی

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۵۰۰۰/۳۵۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: ۱۶x۷Ah۱۲V شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین FR-11-6000 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۶۰۰۰/۴۲۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: External شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین FR-11-6000 VA باتری داخلی

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۶۰۰۰/۴۲۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: ۱۶x۷Ah۱۲V شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه فرکانس:

یو پی اس آنلاین FR-11-8000 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۸۰۰۰/۵۶۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: External شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین KR-1000 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۱۰۰۰/۷۰۰VA ولتاژ: ۳۶VDC نوع باتری: Ext شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۳۰% دامنه

یو پی اس آنلاین KR-1000 VA باتری داخلی

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۱۰۰۰/۷۰۰VA ولتاژ: ۳۶VDC نوع باتری: Ext شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۳۰% دامنه

یو پی اس آنلاین KR-1110 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۱۰۰۰۰/۸۰۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: External شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین KR-1110 VA باتری داخلی

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۱۰۰۰۰/۸۰۰۰VA ولتاژ: ۱۹۲VDC نوع باتری: ۱۶x۷Ah۱۲V شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۲۵% دامنه

یو پی اس آنلاین KR-2000 VA

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: توان: ۲۰۰۰/۱۴۰۰VA ولتاژ: ۷۲VDC نوع باتری: Ext شکل موج: Pure Sine Wave   ورودی: دامنه ولتاژ: ۲۲۰V+-۳۰% دامنه