نمایش 1–12 از 116 نتیجه

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-63R4T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 18500  قطرپروانه(cm) : 63  دور موتور(RPM) : 1400  توان (W) : 1950  جریان(A) : 3/80  شدت صدا(dB) : 78  وزن(kg) : 38/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-63R4T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 18500  قطرپروانه(cm) : 63  دور موتور(RPM) : 1400  توان (W) : 1950  جریان(A) : 3/80  شدت صدا(dB) : 78  وزن(kg) : 38/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-63R6T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 12100  قطرپروانه(cm) : 63  دور موتور(RPM) : 950  توان (W) : 680  جریان(A) : 1/60  شدت صدا(dB) : 70  وزن(kg) : 36/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-63R6T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 12100  قطرپروانه(cm) : 63  دور موتور(RPM) : 950  توان (W) : 680  جریان(A) : 1/60  شدت صدا(dB) : 70  وزن(kg) : 36/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-70R4T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 21700  قطرپروانه(cm) : 70  دور موتور(RPM) : 1390  توان (W) : 2150  جریان(A) : 4/10  شدت صدا(dB) : 81  وزن(kg) : 40/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-70R4T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 21700  قطرپروانه(cm) : 70  دور موتور(RPM) : 1390  توان (W) : 2150  جریان(A) : 4/10  شدت صدا(dB) : 81  وزن(kg) : 40/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-70R6T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 15800  قطرپروانه(cm) : 70  دور موتور(RPM) : 930  توان (W) : 880  جریان(A) : 1/90  شدت صدا(dB) : 71  وزن(kg) : 37/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-70R6T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 15800  قطرپروانه(cm) : 70  دور موتور(RPM) : 930  توان (W) : 880  جریان(A) : 1/90  شدت صدا(dB) : 71  وزن(kg) : 37/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-80R6T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 25300  قطرپروانه(cm) : 80  دور موتور(RPM) : 930  توان (W) : 1450  جریان(A) : 3/10  شدت صدا(dB) : 72  وزن(kg) : 44/00

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت VIB-80R6T3

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 25300  قطرپروانه(cm) : 80  دور موتور(RPM) : 930  توان (W) : 1450  جریان(A) : 3/10  شدت صدا(dB) : 72  وزن(kg) : 44/00

فن بکوارد بدون حلزونی BEB-19/4V2S

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 450  قطرپروانه(cm) : 19  دور موتور(RPM) : 2400  توان (W) : 65  جریان(A) : 0/30  شدت صدا(dB) : 48  وزن(kg) : 1/40

فن بکوارد بدون حلزونی BEB-22/4V2S

تماس بگیرید
 حجم هوادهی (m3/h) : 650  قطرپروانه(cm) : 22  دور موتور(RPM) : 2400  توان (W) : 60  جریان(A) : 0/30  شدت صدا(dB) : 51  وزن(kg) : 1/90