نمایش 1–12 از 35 نتیجه

اینورتر سینوسی 1000وات 12ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۱۰۰۰ توان : ۱۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۱۷۵۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 1000وات 24ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۱۰۰۰ توان : ۱۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۱۷۵۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 2000وات 12ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۲۰۰۰ توان : ۲۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۳۵۰۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 3000وات 12ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۳۰۰۰ توان : ۳۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۶۰۰۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 3000وات 24ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۳۰۰۰ توان : ۳۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۶۰۰۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 3000وات 48ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۳۰۰۰ توان : ۳۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۶۰۰۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 350 وات 12 ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SE۳۵۰ توان: ۳۵۰ وات ولتاژ خروجی: ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای: ۷۰۰ وات (VA) شکل موج خروجی: سینوسی

اینورتر سینوسی 350 وات 24 ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SE۳۵۰ توان: ۳۵۰ وات ولتاژ خروجی: ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای: ۷۰۰ وات (VA) شکل موج خروجی: سینوسی

اینورتر سینوسی 350 وات 48 ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SE۳۵۰ توان: ۳۵۰ وات ولتاژ خروجی: ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای: ۷۰۰ وات (VA) شکل موج خروجی: سینوسی

اینورتر سینوسی 4000وات 24ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۴۰۰۰ توان : ۴۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۸۰۰۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 4000وات 48ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۴۰۰۰ توان : ۴۰۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۸۰۰۰ وات (VA) شکل

اینورتر سینوسی 700 وات 12 ولت کوتک تایوان

تماس بگیرید
مشخصات فنی: مدل: SP۷۰۰ توان : ۷۰۰ وات ولتاژ خروجی : ۱۰۰/۱۱۰/۱۱۵/۱۲۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰VAC توان لحظه ای : ۱۲۳۰ وات (VA) شکل