مشاهده همه 6 نتیجه

استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری OMG-33-15Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جریان خروجی هر فاز ۲۰ آمپر  

استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری OMG-33-20Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جریان خروجی هر فاز ۲۷ آمپر  

استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری OMG-33-30Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جریان خروجی هر فاز ۴۰ آمپر  

استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری OMG-33-50Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جریان خروجی هر فاز ۷۵ آمپر  

استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری OMG-33-60Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جریان خروجی هر فاز ۹۰ آمپر  

استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری OMG-33-9Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جریان خروجی هر فاز ۱۲ آمپر