نمایش 1–12 از 27 نتیجه

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-0.5Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت (۱۳۰-۷۰) ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۲ آمپر حداکثر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-1.5Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت (۱۳۰-۷۰) ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۶ آمپر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-10Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۴۰ آمپر حداکثر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-15Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت جریان خروجی: ۶۰ آمپر حداکثر جریان خروجی: ۱۶۸

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-1Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت (۱۳۰-۷۰) ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۴ آمپر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-20Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت جریان خروجی: ۸۰ آمپر حداکثر جریان خروجی: ۲۲۴

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-2Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۸ آمپر حداکثر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-3Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۱۲ آمپر حداکثر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-5Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۲۰ آمپر حداکثر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده OMG-V11-8Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی: ۳۲ آمپر حداکثر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری رک OMG-H11-10Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ ولت تا ۲۵۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی ۴۰ آمپر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری رک OMG-H11-2Kva

تماس بگیرید
دامنه اصلاح ولتاژ: ازحداقل ۱۵۰ ولت تا ۲۵۰ ولت ولتاژ خروجی: ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت جریان خروجی ۸ آمپر