مشاهده همه 11 نتیجه

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-0.2Kva

تماس بگیرید
جریان خروجی: ۰.۶ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۱۲x۱۱x۱۲ CM (ارتفاع،عرض،طول)   ورودی:

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-0.5Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۱.۶ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۱۴x۱۳x۱۳ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-10Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۳۳.۳ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۳۰x۲۴x۴۰ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-15Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۵۰ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۳۰x۲۴x۶۰ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-1Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۳.۳ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۲۰x۱۷x۱۷ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-1Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۳.۳ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۲۰x۱۷x۱۷ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-20Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۶۶.۶ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۳۰x۲۴x۷۵ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-2Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۶.۶ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۲۱x۱۸x۱۸ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-3Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۱۰ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۲۲x۲۰x۲۰ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-5Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۱۶.۶ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۳۰x۲۴x۲۴ CM (ارتفاع،عرض،طول)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز TDGC2-7Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی: ۲۳.۳ آمپر ولتاژ ورودی: ۲۲۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۳۲۰ ولت AC ابعاد: ۳۸x۳۵x۲۷ CM (ارتفاع،عرض،طول)