مشاهده همه 8 نتیجه

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-1.5Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۱.۷ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۱۷x۱۳x۱۳

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-15Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۱۷.۳ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۳۰x۲۴x۶۰

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-20Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۲۳ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۴۰x۳۵x۶۰

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-30Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۳۴.۶ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۳۳x۲۸x۱۵۰

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-3Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۳.۴ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۲۶x۱۷x۴۲

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-40Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۴۶ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۴۷x۳۷x۱۱۴

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-6Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۶.۹ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۲۷x۲۱x۴۷

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز TSGC2-9Kva

تماس بگیرید
مشخصات کلیدی: جریان خروجی هر فاز: ۱۰.۴ آمپر ولتاژ ورودی: ۳۸۰VAC ولتاژ خروجی: ۰ الی ۵۲۰ ولت AC ابعاد: ۲۸x۲۲x۵۰